Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Certyfikat

Punkt pobrań

Świadczymy usługi NFZ

NFZ - Świadczymy usługi

Strona Główna

O nas

Telefon do Przychodni 77 463 83 93, 882 919 202
Telefon do rehabilitacji 882 919 201

Przychodnia Med-JemPrzychodnia Rodzinna „MED-JEM” realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia udzielane są w siedzibie placówki, a w przypadku ciężkich zachorowań - również w miejscu zamieszkania chorego (wizyty domowe).

Przychodnia Rodzinna „MED-JEM” przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00.

W przychodni funkcjonuje system wcześniejszego umawiania wizyt. Większość wizyt powinna być zaplanowana na określony dzień i godzinę. Ma to na celu skrócenie czasu oczekiwania w poczekalni do minimum.

Rejestracji do lekarza rodzinnego pacjent może dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osobę upoważnioną w dniu poprzedzającym lub w dniu zgłoszenia. Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach od 7.30-18.00. Termin wizyty ustalany jest na określoną godzinę. Przypadki pilne przyjmowane są niezwłocznie.

Dla pacjentów obłożnie chorych, którzy mimo pomocy rodziny nie są w stanie zgłosić się do placówki, zapewniona jest możliwość odbywania przez lekarzy i pielęgniarki wizyt domowych po wcześniejszym uzgodnieniu. Wizyty domowe realizowane są codziennie. Zgłaszania wizyt domowych dokonać można codziennie do godziny 11.00. W trakcie ich świadczenia zapewniona jest opieka lekarska bądź pielęgniarska oraz zabiegi lecznicze (zastrzyki, pomiar ciśnienia, zmiana opatrunków).

Od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00, w soboty oraz dni świąteczne usługi medyczne świadczy Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich, tel. 774613291.

W stanach zagrożenia życia i nagłym pogorszeniu stanu zdrowia pomocy pacjentom udziela Pogotowie Ratunkowe w Strzelcach Opolskich tel. 999.